Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2422
Title: Luceafărul
Other Titles: Revistă lunară de literatură, artă și cultură generală
Keywords: Reviste de cultură
Literatură română
Issue Date: Nov-1941
Publisher: Sibiu : Tiparul Tipografiei ,,Dacia Traiană”, S. A.
Description: Anul I, Nr. 8, Noemvrie 1941, Serie nouă. – Sibiu. - Tiparul Tipografiei ,,Dacia Traiană”, S.A. – Comitetul de redacție: Victor Papilian, D. Stăniloae, […]. - 258-296 p.; 30 cm
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2422
ISSN: P III 72
Appears in Collections:Luceafărul

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luceafărul.pdf5.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.